TOPICS

2022.07.15 ASVデータのリアルタイム配信による水域災害地の現況調査手法開発

一般社団法人日本写真測量学会学会誌「写真測量とリモートセンシング」に
弊社の「ASVデータのリアルタイム配信による水域災害地の現況調査手法開発」が掲載されました。